Projekty edukacyjne

Kuba, Pająk, Sebush i Łuki są nie tylko pasjonatami rowerów, ale i mają uprawnienia instruktorów kwalifikowanej turystyki rowerowej. Nic dziwnego, że angażują się mocno w różne przedsięwzięcia związane z promocją jazdy rowerem i podnoszeniem bezpieczeństwa na drogach. Przygotowali i realizują program „Zakręć się na rowerze” – szkolenie dla dzieci i młodzieży pokazujący zalety rowerowania i uczący jak zdrowo, bezpiecznie i efektywnie kręcić się na rowerze

Zakręć się na rowerze

Zostaliśmy zaproszeni do przygotowania szkoleń rowerowych dla uczniów podstawówek w gminie Łubowo koło Gniezna. Trzasnęliśmy prezentację, quiz interaktywny, artykuły edukacyjne na gminnej www oraz przygotowaliśmy treść do plakatów edukacyjnych do szkół i na wiejskie tablice w sołectwach oraz ogłoszeń w prasie lokalnej. Przypadło nam przeprowadzenie szkoleń jednego dnia w czterech szkołach – w Łubowie, Lednogórze, Owieczkach i Fałkowie. Jednym z najczęstszych pytań było „A przyjechaliście do naszej szkoły rowerami?”.