Rajdy partnerskie

Jesteśmy zapraszani do współorganizowania wydarzeń rowerowych przez samorządy, instytucje i firmy. Kuba, Pająk, Sebush i Łuki jako instruktorzy turystyki rowerowej zabezpieczają przebieg tych rajdów rowerowych. Włączamy się też w wydarzenia sportowe i kulturalne. Zobacz nasze wydarzenia partnerskie

Rajd „Poszukaj z nami wiosny” Gminy Komorniki

„Poszukaj z nami wiosny” to rajd organizowany w marciu 2022 r.przez Gminę Komorniki i Powiat Poznański, związany z otwarciem nowej ścieżki rowerowej Komorniki-Szreniawa. „Zakręcone Plewiska” organizatorzy poprosili o wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Przygotowaliśmy trasę po Wielkopolskim Parku Narodowym, dostosowaną do możliwości rodzin z dziećmi oraz test z wiedzy rowerowej, na który nagrody ufundował GOSiR Komorniki.

Memoriał im. Zenona Czechowskiego

Partnerzy: Sołectwo Walerianowo-Rosnówko | GOSiR Komorniki

Zenon Czechowski był czołowym polskim kolarzem i jednym z najwybitniejszych wielkopolskich sportowców. Olimpijczyk z Meksyku, startował pięciokrotnie w Wyścigu Pokoju, zdobył wszystkie medale mistrzostw Polski. Ostatnie lata swojego życia spędził w Rosnówku (zmarł w 2016 roku). Dla upamiętnienia tej wybitnej sportowej postaci GOSiR Komorniki oraz Rada Sołecka Rosnówko-Walerianowo co roku we wrześniu organizują memoriał imienia Zenona Czechowskiego. Od 2021 roku Zakręcone Plewiska są partnerem rowerowym odpowiedzialnym za trasę i zabezpieczenie przejazdu.


Rowerowy Rajd Niepodległości Gminy Komorniki

Coroczny listopadowy rajd m organizowany przez GOSiR Komorniki. Mieszkańcy gminy udekorowanymi na biało-czerwono rowerami, z kokardami w barwach narodowych aktywnie czczą Święto Niepodległości. Wesoły korowód pokonuje trasy wiodące po Wielkopolskim Parku Narodowym oraz miejscowości na terenie gminy.Od 2021 roku Zakręcone Plewiska są partnerem rowerowym odpowiedzialnym za trasę i zabezpieczenie przejazdu na odcinku Rajdu Rodzinnego. Naszym partnerem jest także Powiat Poznański, który dla uczestników funduje drobne upominki – akcesoria rowerowe zwiększające bezpieczeństwo.